Vol 10, No 1 (2013)

DOI: https://doi.org/10.34149/jmbr.v10i1

Table of Contents

Archive

I Made Hari Resmana, Bramantyo Djohanputro
Januar Robin Stanley, Pepey Riawati Kurnia
PDF
Eva Phasa Purpadita, Martin Ronald Hutajulu, Aries Heru Prasetyo
PDF
Birawa Sudaryono, Sumartoyo Sumartoyo
PDF
Aris Fadjar, Hedwig Esti S, Tri Hartini EKP
PDF